Rozpoczynamy Od Nowa ze spółdzielnią socjalną EFEKT

+48 667-951-678

Rozpoczynamy Od Nowa kolejny ETAP z jeszcze lepszym Efektem czyli jak fundacja Od Nowa i stowarzyszenie Etap stworzyły spółdzielnię socjalną EFEKT.

Po blisko dwuletniej przerwie Zielony Domek z Kleczewa rozpoczyna pracę. To właśnie w tym miejscu około dwieście osób będących beneficjentami projektów realizowanych przez Gabinet Profilaktyki i Terapii Uzależnień uzyskało kwalifikacje zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz staże pracy w znanych i szanowanych firmach. Kilka osób zdecydowało się na koniec projektu (uzyskując także w tym zakresie wsparcie) na założenie własnej działalności gospodarczej.

Tak było dotychczas, a teraz aby móc wspierać i rozwijać kolejne osoby, które potrzebowały pracy i wsparcia w jej uzyskaniu, w Zielonym Domku w Kleczewie powstała Spółdzielnia Socjalna EFEKT. W 2016 roku, dokładnie 15 lipca ruszyła nowa inicjatywa, która powołana została do tego, aby osoby trzeźwiejące, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego przygotować do funkcjonowania w nowej formule, jaką jest nasza spółdzielnia.

Jesteśmy częścią grupy:
Rozpoczynamy Od Nowa ze spółdzielnią socjalną EFEKT - Efekt Spółdzielnia Socjalna
spoldzielnie.org